Realitní web

Přerov - Realitní web
Mamut

Pronájem bytu Jižní čtvrť II 2539/17 byt č. 3

Pronájem bytu č. 3, v domě čp. 2539, Jižní čtvrť II, Přerov,par.č.5738/5 v k. ú. Přerov.

Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží domu bez výtahu, o velikosti 2+1, plocha pro nájem 64,18 m2, byt se skládá z chodby, koupelny + WC, spíže,  kuchyně a 2 pokojů. Vytápění je centrální a ohřev vody je řešen plynovým ohřívačem umístěným v kouipelně . Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou. K bytu náleží sklep. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.

Minimální cena nájmu za m2 : 70,- Kč/m2

Výše jistoty: 3 násobek měsíční platby za nájem

  • Základní kritéria, která musí žadatel o byt ve výběrovém řízení splnit:
  • https://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/volne-mestske-byty/byty-pro-vyberove-rizeni/
  • Prohlídka bytu: 19.9.2023 v čase 11:00 – 11:15
  • Podání žádostí do: 22.9.2023 do 10:00

Přihlášky na nájem bytu jsou přijímány na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, po dobu uvedenou ve vyvěšené nabídce. Formulář s nabídkou nájemného za 1 m2 bytu bude vložen do samostatné uzavřené obálky. Na tuto obálku uchazeč uvede své jméno a označení výběrového řízení. Přihlášky na nájem bytu lze zaslat rovněž elektronicky s ověřeným digitálním podpisem posta@prerov.eu či prostřednictvím datové schránky s označením:

„Výběrové řízení 2539-3 “

Odbor správy majetku a komunálních služeb (dále jen MAJ) provede kontrolu doložení všech požadovaných dokladů. Poté MAJ předloží doručené nabídky Komisi (vč. uzavřených obálek s nabídkovou cenou za 1m2), která na svém jednání posoudí nabídky s uvedenou nabídkovou cenou a navrhne k Radě města Přerova schválit/neschválit budoucího nájemce. Pro výběr nájemce je rozhodující splnění podmínek, doložení požadovaných dokladů a podání nejvyšší cenové nabídky za 1 m2. Byt je nájemci pronajat na dobu určitou jednoho roku, s možností prodloužení o jeden rok.

Vždy před prodloužením nájemní smlouvy bude MAJ provedena kontrola plnění nájemní smlouvy, bude prověřena bezdlužnost vůči Městu.

Cena za 1m2 neobsahuje platby za vybavení bytu (vařič, kuchyňská linka, kamna, boiler, skříň…), neobsahuje platby za služby spojené s užíváním prostor (vytápění, teplá voda, elektřina spol. prostor, výtah, studená voda …)

Nájemce je povinen do jednoho měsíce od uzavření nájemní smlouvy ohlásit na ohlašovně Magistrátu města Přerova v pronajatém bytě trvalý pobyt dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Porušení této povinnosti je posuzováno jako hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy ve smyslu §2288, odst. 1 občanského zákoníku. 

Příloha

20230607 094720
20230607 095340
20230607 095057
20230607 094832
20230607 094939
 

Jižní čtvrť II 2539/17
Přerov, 750 02
GPS: 49°26'32.79"N,17°27'20.63"E

Navigace

 
 
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 50955
Za týden: 198
Za den: 39
Online návštěvníků: 0
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load